ios game bài chiếu hoa android game bài chiếu hoa WP game bài chiếu hoa
đua top game bài chiếu hoa FB game bài chiếu hoa make-money-1

Chiếu Hoa – Luật chơi 3 cây

1. Giới thiệu

Game sử dụng bộ bài 36 lá (nguyên bản là bộ bài 52 lá và bỏ di lá bài 10,J,Q,K). Mỗi người chơi được chia 3 lá, người thắng là người có điểm cao nhất trong ván đấu.

2. Luật chơi

A. Làm quen với lá bài

  • Độ mạnh quần bài trước tiên phụ thuộc vào số, khi 2 quân bài có cùng số thì xét đến chất. Độ mạnh của số và chất như sau:
  • Số: 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 2 > A (1 điểm).
  • Chất:♦ > ♥ > ♣ > ♠
  • Số của lá bài được coi là số điểm trong game 3 cây.

B. Đánh bài

  • Đặt cược: Bắt đầu ván mỗi người bỏ ra số xu một cược.
  • Cầm Chương: Ván khởi đầu, người chủ bàn là người cầm chương.
  • Chia bài:Mỗi người chơi được chia 3 lá bài.

C. Tính Điểm

Sau khi chia bài xong, mỗi người chơi sẽ cộng điểm 3 lá bài của mình. Số điểm mang ra so sánh với đối phương là số hàng đơn vị của tổng điểm 3 lá bài. Người có số điểm cao nhất sẽ thắng. Nếu 2 người chơi có cùng số điểm trước tiên sẽ so sánh từng quân bài. Người có quân bài cao hơn sẽ Nhất. Nếu cả 3 quân bài có số giống nhau, sẽ so sánh theo độ mạnh của chất. Quân bài có chất mạnh hơn sẽ thắng

Quyền cầm chương: Khi người chơi đạt 10 điểm thì sẽ được quyền cầm chương.

VD: 9♦ 8♥3♣ đạt 10 điể

D. Kết quả

  • Người chơi sẽ so sánh điểm của mình với người cầm chương. Người có số điểm cao hơn sẽ thắng 1 cược. Người có điểm thấp hơn sẽ mất số tiền mình đã cược ban đầu.
  • Người cầm chương phải trả 1 cược cho người thắng mình và nhận về tất cả số xu của người thua mình.